Dahiliye (İç Hastalıkları Polikliniği)

  • Dahiliye (İç Hastalıkları)

    Hipertansiyon, hiperkolesterolemi, üst ve alt solunum yolu hastalıkları, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, obezite (şişmanlık), romatizmal hastalıklar, kan hastalıkları gibi genel dahili hastalıkların ayaktan ve gerekirse yatarak tedavileri, dahiliye dışı birimlerden istenen (pre-operatif değerlendirmeler dahil) konsültasyonlar,Yoğun Bakım Ünitesinde, yoğun bakım tedavisi gerekli olan, hastaların takip, bakım ve tedavisi yapılmaktadır.