Yoğun Bakım Ünitesi
03 Ekim 2017

Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı, ilgili branş hekimleri ve deneyimli hemşire kadrosu ile hizmet vermektedir.

   Yoğun bakımımız 1. basamak hastalara hizmet verecek personel, tıbbi donanım ve teknolojiye sahiptir. Ünitemizde gerektiğinde hemodiyaliz hizmeti de verilmektedir. Toplamda 6 yatak mevcuttur. İhtiyacı olan hastalara her gün fizik tedavi uygulanmaktadır. Hasta yakınları ilk yatışta, her gün ve gerektiği durumlarda ilgili doktor tarafından bilgilendirilmektedir.

  Yoğun Bakım Ünitesi olarak hedefimiz; yatmakta olan hastaları tedavi etmek, mortalite  (ölüm) oranını düşürmek, enfeksiyonu önlemek, yatak yaralarını önlemek, taburculuğu planlanan hastaların rehabilitasyon sürecini başlatmak ve Yoğun Bakım Ünitemizi daha verimli hale getirmektir.