Kardiyoloji Polikliniği

  • Kardiyoloji

    Kalp, yüksek tansiyon hastalıkları ile ilgili muayene tetkik ve tedaviler yapılmaktadır. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ödem, gece idrara çıkma, bayılma çarpıntı, Siyanoz (morarma), çabuk yorulma vb. şikayetleriniz varsa Kardiyoloji polikliniğine müracaat ediniz.
    Kardiyoloji Laboratuvarı i (EKO-Eforlu EKG-Holter)
    Efor Treadmil Testi -Egzersiz Testi (Koroner kalp hastalığının tanısındaki koşu bandında yapılan önemli testlerden biri) Ekokardiyografi (Ultrason denilen ve insan kulağının duyamadığı yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak kalbin ve içindeki kan akımının eş zamanlı ve hareketli olarak görüntülenmesi) Tansiyon Holter (Günlük yaşamı sürdürürken, uykuda, dinlenirken ve aktif haldeyken 24saat boyunca sık aralıklarla tansiyon ve nabız sayısının kaydedilmesi) işlemleri uzman kardiolog eşliğinde yapılmakladır.)